Informatienota Vrijwilligers

 1. Gegevens organisatie
 • Omschrijving doelstelling: het ondersteunen van de talenten van kanszoekende jongeren. De vzw wil een bijdrage leveren om jongeren met hun eigen talenten optimale ontwikkelingsmogelijkheden te geven en te begeleiden. Zonder andere zaken te willen uitsluiten ligt de focus op onderwijs, taal én integratie en sociaal netwerk voor het individu.
 • Omschrijving van het vrijwilligerswerk: HUISWERKHULP.

2. Verzekeringen

 • De organisatie heeft een verzekering voor “burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen – vrijwilligerswerk” afgesloten.
 • Omschrijving gedekt risico: lichamelijke en materiële schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten.
 • Naam verzekeringsmaatschappij: Ethias.
 • Polisnummer: 45.430.475

3. Kostenvergoedingen

 • De organisatie betaalt geen kostenvergoeding aan de vrijwilliger.

4. Discretieplicht – Geheimhoudingsplicht

 • De vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht. Dit is de verplichting om geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen.

5. Aansprakelijkheid

 • De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

6. Privacy

 • De informatie van de vrijwilligers wordt uitsluitend bewaard door vzw WeCare4Youth en niet met derden gedeeld.
Scroll naar boven