Over ons …

START

In 2019 besliste de Lions Club Antwerpen Moerland om een eigen sociaal werk op te richten om onze “We Serve” te vertalen naar de kansarmoede in eigen regio. Dit was de start van 4Allions vzw. De doelgroep? Alle jongeren van 12 jaar en ouder in eigen regio, die kansen zoeken en willen grijpen voor hun ontwikkeling.

De vzw neemt het initiatief om de talenten van de jongeren optimale groeikansen te geven. In nauwe samenwerking met bestaande structuren van scholen, overheden en vrijwilligerswerk, trachten wij bruggen te bouwen. Daarnaast organiseert de vzw op eigen initiatief vrijwilligerswerk in de vorm van huiswerkhulp, taalondersteuning en buddywerking.

4Allions vzw had als doelstelling om kanszoekende jongeren kansen te bieden. De aandachtspunten, waar de vzw op focust zijn “scholing” en “taal” én een “netwerk” met sport én spel en job of werk. Via deze elementen kunnen we hun integratie in onze maatschappij extra kansen geven.

Van vzw 4Allions naar vzw WeCare4Youth

Het zal u ongetwijfeld al opgevallen zijn dat de naam van de vzw gewijzigd is. Op een buitengewone Algemene Vergadering van de vzw 4Allions op donderdag 15 juni 2023 werd immers beslist om de vzw 4Allions om te bouwen naar de vzw WeCare4Youth.

Deze nieuwe vzw behoudt de doelstellingen van de vorige … o.m. huiswerkhulp, taalondersteuning en buddywerking voor kanszoekende jongeren. Het nieuwe schooljaar 2023-2024 op de verschillende locaties én de buddybegeleiding, zullen dan ook starten onder deze nieuwe naam.

Missie

Onze missie is kansen te bieden aan kanszoekende jongeren, om de talenten die ze bezitten, veel of weinig, optimaal te kunnen ontwikkelen en te gebruiken om met zelfrespect en zonder isolement deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Focus wordt gegeven op jongeren die in de familiale sfeer de minste ontwikkelkansen krijgen. Het houdt de poging in om de stijgende kansarmoede bij jongeren in eigen streek een halt toe te roepen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar overtuiging of afkomst.

Tel & Whatsapp: 0468350352

Scroll naar boven